O czym jest książka “Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie” Natalii de Barbaro?

Niedawno na rynek czytelniczy trafiła książka pt. “Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie” Natalii de Barbaro (https://www.taniaksiazka.pl/czula-przewodniczka-kobieca-droga-do-siebie-natalia-de-barbaro-p-1487545.html). Wiele z nas, kobiet, dystansuje się i żyje z chęci zaspokojenia potrzeb i oczekiwań wobec innych. U podstaw takiego zachowania leży lęk przed odrzuceniem. Jak pisze autorka, “to, co robimy z lęku, oddala nas od nas samych”.

Co znajdziemy w książce?

W pracy nad sobą autorka odkrywa istnienie wielkiej wewnętrznej postaci, która, jeśli tylko sobie na to pozwolimy, obdarza nas swoją mądrością i dojrzałością. Dziewczynę nazwała życzliwą przewodniczką. Według Natalii de Barbaro, gdy się za nią podąża, strach zamienia się w życzliwość dla samego siebie. Jest to proces ciągły, który nie dzieje się raz i nie skończy się. Wymaga praktyki, uważności i pielęgnowania relacji z samym sobą każdego dnia. Natalia de Barbaro mówi w książce pt. “Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie“, że choć jesteśmy daleko od siebie, możemy odnaleźć siebie w przeszłości i choć może nie jest to łatwe, to na końcu czekamy na siebie.

Jakie typy charakteru opisuje autorka w książce?

Autorka pisze o wielu rodzajach charakterów wewnętrznych w nas, w tym o szczególnym tzw. grzecznej dziewczynce, czyli posłusznej. Czy powinniśmy się zatrzymać i zastanowić, jak często w dzieciństwie wmawiano nam, że jesteśmy grzecznymi dziewczynkami? Grzeczne, czyli takie, które odpowiadają wzorcom zachowań. Innym typem jest Królowa Śniegu, która znalazła metodę na przetrwanie, czyli zamrozić swoje serce i przyłączyć się do walki na śmierć i życie. Głównym pragnieniem Królowej Śniegu jest zazwyczaj bycie idealnym, doskonałym. Z kolei męczennica oddaje z niczego, z braku, nie ma nic, więc nie ma nic do dania. Jest nieszczęśliwa, rezygnuje ze swoich pragnień czy marzeń. Działa w oparciu o swoje siły. Poświęca się, nawet gdy ktoś jej o to nie prosił.

Jakie są zadania Czułej przewodniczki w nas?

Informuje ona, że ważne są twoje potrzeby, twój odpoczynek, dbanie o siebie. Zachęca nas do zastanowienia się nad naszymi emocjami, takimi jak nieopisana złość, smutek, ale też lekkość. Czuła przewodniczka czuje się całkowicie kochana, więc może dawać miłość całkowicie. Łagodny przewodnik w nas pokazuje nam cały świat jako miejsce, które jest z natury życzliwe, aby móc nam pomóc. Pisze też, że to, czy twierdzimy, że wszechświat jest dla nas życzliwy, determinuje fabułę życia jednostki.